Perşembe, 19. Eylül 2019

MUHTAR VE İHTİYAR MECLİSİ/HEYETİ SEÇİMLERİ KRİTERLERİ BELİRLENDİ

Ordu Muhtarlar Derneği ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Yüksek Seçim Kurulunun 07.01.2014  tarih ve 19 sayılı kararına ilişkin, bir açıklama yaparak seçimlerde Muhtar ve Azaların listelere nasıl yazılacağı ve oy pusulalarının nasıl düzenleneceği konusunda bir açıklama yaptı.

Ordu Muhtarlar Derneği ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Muhtar adaylık ve seçilme yeterliliğiyle ilgili 31 maddesi gereğince; ‘’Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulüyoktur. En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak şartıyla 25 yaşınıdolduran her Türk vatandaşı, bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak kaydıyla, Muhtar, İhtiyar Meclisi ve İhtiyar Heyeti üyesi seçilebilir. Bunlar için ilkokul mezuniyeti şartı aranmaz; okur-yazar olmak yeterlidir’’dedi.

Akdeniz, konuşmasına şöyle devam etti: Muhtar ve İhtiyar Meclisi/Heyeti Oy pusulaları için ancak BEYAZ KÂĞIT kullanılacak, ve oy pusulalarının adaylar tarafından bastırılacak, her türlü araçla (Bilgisayar, Daktilo, Fotokopi ve Teksir gibi) çoğaltılabilecek veya kapalı oy verme yerinde seçmenler tarafından BEYAZ KAĞIDA da yazılabilecektir. RENKLİ KÂĞITLARA basılmış veya yazılmış oyların geçersiz sayılacaktır.

Seçime girecek adayların bastırdıkları oy pusulalarını sandık kurulunun gözetiminde kapalı oy verme yerine koyabilecekleri gibi seçim gününden önce de dağıtabileceklerdir. Seçmenlerimiz oy pusulalarını, sandık kurulu tarafından verilecek MOR RENKLİ ZARFA koyarak ilgili oy sandığına atacaklardır.

Muhtar ile İhtiyar Meclisi/Heyeti üyelerinin seçiminde; Muhtar ile o seçim çevresinden seçilmesi gereken ihtiyar meclisi/heyeti üye sayısı kadar isminBİRLİKTE YAZILDIĞI olduğu oy pusulası kullanılacağına, oy pusulası üzerine “Muhtar” veya “Muhtar Adayı” ile “Üye Adayı”, “İhtiyar Meclisi Üyesi” veya “İhtiyar Heyeti Üyesi” sözcüklerini yazılabilecektir. Ayrıca, Aza ve üye kelimeleri eş anlamlı kelimeler olduğundan, oy pusulalarında her iki kelimenin de kullanılabilecektir.

Muhtar ile İhtiyar Meclisi/Heyeti üyelerinin seçiminde kullanılacak oy pusulalarına; Mahalle ihtiyar heyeti üyeliği için 8 (sekiz) Köylerde ise; Nüfusu 1000’e kadar olan köylerde 8 (sekiz), 1001’den 2000’e kadar olan köylerde 10 (On)2000’den fazla olan köylerde 12 (Oniki), kişi yazabilecektir..

Ad ve soyadları aynı olan Muhtar ve İhtiyar Meclisi/Heyeti üye adlarının yanına parantez içinde baba-anne adlarının, bu da aynı olduğu takdirde, baba-anne adının yanına doğum tarihi yazılı oy pusulalarının kullanılabileceğinin, bu hususun o yer seçim çevresinde duyurulması gerekmektedir.

Köy ve Mahalle seçimlerinde kullanılacak basılı veya yazılı oy pusulalarındaki isimlerden bir veya birkaçının çizilerek oy kullanılabileceği gibi, çizilenlerin yerine o seçim çevresinde seçilecek kişi sayısını geçmemek üzere başka isimlerin de yazılabilecek, ve o seçim çevresinde seçilen ihtiyar meclisi/heyeti üyesinden en çok oy alandan başlamak üzere yarısının asıl, diğer yarısının da yedek üye olacaktır. Ancak hiç isim çizilmeden/çizilerek seçim oy pusulalarına yazılacak bir fazla ismin yer alacağı İhtiyar Meclisi/Heyeti adayları için; Muhtar adayı hariç, geçersiz sayılacaktır.

Muhtar ve İhtiyar Meclisi/Heyeti üyeliği seçimi oy pusulalarına “EVET" veya "TERCİH” yazılı mührün basılmasına gerek bulunmadığına, “EVET" veya "TERCİH”yazılı mührü basılmış olanların da geçersiz sayılmayacaktır.

Seçime girecek adayların kendilerini tanıtmakla ilgili sınırlı olarak etkinlik gösterebilmeleri ve oy verme gününden önce, resimli veya kendisini yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtabileceklerdir.

BUNA GÖRE ORDU İLİNDE MAHALLE OY PUSULASI ŞÖYLEDİR.

MUHTAR

……………………………………….

AZA ADAYI

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………