Salı, 18. Haziran 2019

TALEPLERİMİZ DEVAMI

 

 

                                                                         GENEL SORUNLARIMIZ

 

- Muhtarların yeni görev tanımlarının yapılması

-442 sayılı Köy Kanunumuzun çıkarılması ve köy bütçelerinin güçlendirilmesini,

-4541 sayılı Şehir ve kasaba Mahalle Muhtarlarımızın kanununun günün koşullarına getirilmesi,

-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri kanunu 48. maddesi birinci fıkrasına atfen çıkartılan genelgenin c maddesinde bulunan ve vatandaşımızdan konuta taşındığı süreçte Nüfus müdürlüklerimizin istediği belgelerin (su faturası,elektrik faturası,doğalgaz faturası,telefon faturası veya noterden kira kontratosu) yeni bir genelge ile düzeltilerek bu uygulamanın muhtarlarımıza verilmesi.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre mahalle ve köy muhtarları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır hükmünün konulmasını,

-Köy ve mahalle muhtarlarına yapılacak ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve      kesintiye tabi tutulmamasını ve haciz edilmemesini,

-Muhtarlarımıza yasal izin düzenlemesinin yapılması,

-Görevden uzaklaştırılan muhtarımızın idari dava hakkı yolunun açılmasını
,
-Muhtara karşı işlenen suçların Devlet memuruna karşı koyanlar gibi ceza görmelerini,

-Muhtarlarımızın İl Genel ve Belediye Meclislerinde temsil edilmelerini
-Muhtarlarımızın kendileri ile ilgili ihtisas komisyon toplantılarında temsilini,

-Muhtar evlerinin Belediyeler ve köy konaklarının İl özel idaresi tarafından yapılmasını,

-Belediye kanunun 9. Maddesinin değiştirilmesi ve (imkanlar ölçüsünde)terimin kanundan çıkarılarak,yerine net terimler eklenmesi,(‘’nakti yardım’’ terimi eklemek)

-Muhtarlarımızın 2972 sayılı kanunun 31.maddesi  değiştirilmesi ve adaylık usulü getirilmesi ve aday olama kriterlerinin yeniden belirlenmesi,

-Türkiye genelinde muhtarlarımızı tek çatı altında toplayacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden yasalaşacak olan Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulmasını istiyoruz. Arz ve talep etmekteyiz.